Pesumasina puhastamine

Kui hoiate pesumasina puhtana, tagate alati hea pesutulemuse, vähendate remondivajadust ja pikendate seadme eluiga.

Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras

 

Elektrikatkestuse korral laske enne pesu eemaldamist kogu allesjäänud vesi välja.

 

1.

Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.

 

2.

Avage filtri kate (A), vajutades ja tõmmates selle pidet.

A

3.Võtke kauss.

Järelejäänud vett võib olla rohkem, kui arvasite. Kasutage suurt kaussi.

4. Tõmmake välja hädaolukorra äravooluvoolik (C) ja pange hädaolukorra äravooluvooliku (C) ots kaussi.

5.Võtke kinni hädaolukorra äravooluvooliku (C) otsas olevast hädaolukorra äravoolukorgist (B) ja tõmmake see aeglaselt välja.

6.Laske kogu veel kaussi voolata.

7.Sisestage hädaolukorra äravoolukork ja -voolik tagasi.

8.Sulgege filtri kate.

B

C

Eesti - 30

Untitled-1 30

 

 

2014-03-18 �� 6:17:45