Praní prádla

Praní s použitím voliče cyklu

Automatický řídicí systém„Fuzzy Control“ vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Po výběru cyklu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1.Otevřete přívod vody do pračky.

2.Otevřete dvířka.

3.Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.

4.Zavřete dvířka.

5.Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.

6.Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.

Funkce Prewash (Předpírka) je k dispozici pouze u cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), Denim (Džínovina), Dark Garment (Tmavé oblečení), Baby Care (Kojenecká péče) a Sports Wear (Sportovní oblečení). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo silně znečištěné.

7.Pomocí Cycle Selector (Voliče cyklu) zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), 15’ Quick Wash (15minutový rychlý program), Daily Wash (Denní praní), Denim (Džínovina), Dark Garment (Tmavé oblečení), Baby Care (Kojenecká péče), Sports Wear (Sportovní oblečení), Wool (Vlna) a Hand Wash (Ruční praní). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.

8.V tuto chvíli můžete stisknutím příslušných tlačítek zvolit teplotu praní, počet cyklů máchání, rychlost odstřeďování a dobu zpoždění.

9.Stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit spustíte praní. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Doba kompletního cyklu a počet cyklů máchání v cyklu Cotton (Bavlna) se mohou lišit v závislosti na množství prádla.

10.Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Pozastavení praní

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1.Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit a dvířka se odblokují.

Pokud je příliš vysoká hladina vody nebo teplota vody v bubnu, dvířka nepůjdou otevřít a bude blikat kontrolka „Door Lock (Uzamčení dveří) “. V takovém případě vyčkejte, dokud kontrolka nepřestane blikat. (Kontrolka přestane blikat přibližně za 1 nebo 2 minuty.)

2.Otevřete dvířka a vložte nebo vyjměte prádlo.

3.Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit, praní se znovu spustí.

Čeština - 27

POUŽITÍ 03  

Untitled-227

 

 

2014-03-18 �� 6:19:47