Montiranje perilice za rublje

OPREZ: Nemojte priključivati kabel napajanja u zidnu utičnicu prije dovršetka montaže.

UPOZORENJE: Ambalaža može biti opasna za djecu: svu ambalažu (plastične vrećice, polistiren itd.) držite izvan dohvata djece.

1. KORAK – Odabir mjesta

Prije montiranja perilice za rublje odaberite mjesto koje:

Ima čvrstu, ravnu podlogu bez tepiha ili podne obloge koja bi mogla zapriječiti prozračivanje

Nije izloženo izravnom sunčevom svjetlu

Ima prikladnu ventilaciju

Nije izloženo temperaturi smrzavanja (nižoj od 0°C)

Nije na udaru izvora topline poput ulja ili plina

Ima dovoljno prostora kako perilica ne bi stajala na svom kabelu za napajanje

2.KORAK – Uklanjanje vijaka za transport

Prije montiranja perilice za rublje morate ukloniti sve vijke za transport sa stražnje strane uređaja.

1.Otpustite vijke pomoću ključa.

(*): Dodatno

2. Držite vijak za transport rukom i povucite ga kroz široki dio otvora. Postupak ponovite za svaki vijak za transport.

3. Otvore prekrijte isporučenim poklopcima otvora za vijke.

4.Spremite sve vijke za transport na sigurno mjesto gdje ih jednostavno možete

pronaći u slučaju da morate preseliti perilicu.

Hrvatski - 14

Untitled-614

2014-03-18 �� 7:23:38