Riešenie problémov a informačné kódy

Tieto body si pozrite, ak sa pri používaní automatickej práčky vyskytnú nasledujúce problémy.

PROBLÉM

RIEŠENIE

 

 

 

 

Uistite sa, či je automatická práčka zapojená.

Zariadenie sa nespustí

Uistite sa, že dvierka sú pevne uzatvorené.

Uistite sa, že je otvorený prívodný kohútik(-y) vody.

 

 

Nezabudnite stlačiť tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

 

Spustite prívod vody.

Nemá žiadnu vodu alebo nemá

Uistite sa, že prívodná hadica vody nie je zamrznutá.

dostatok vody

Vyrovnajte prívodné hadice vody.

 

Vyčistite sieťové filtre na vstupoch prívodu vody.

Po dokončení cyklu prania

Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.

zostal prací prostriedok v

Uistite sa, či ste prací prostriedok pridali do stredu priečinku pre prací prostriedok.

priečinku pre prací prostriedok

 

 

 

Uistite sa, či automatická práčka stojí na rovnom povrchu. Ak povrch nie je rovný, tak

 

 

nastavte nožičku automatickej práčky, aby ste zariadenie vyrovnali.

Vibruje alebo je príliš hlučná

Uistite sa, či sú demontované prepravné skrutky.

 

Uistite sa, že sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného objektu.

 

Uistite sa, že je vyvážená várka bielizne.

Automatická práčka neodteká

Vyrovnajte odtokovú hadicu. Zauzlené hadice rozuzlite.

a/alebo neodstreďuje

Uistite sa, že odpadový filter nie je zanesený.

Dvierka sú zatvorené alebo sa

Dvierka sa dajú otvoriť až po troch minútach od zastavenia zariadenia alebo vypnutia

nechcú otvoriť.

 

napájania.

 

 

 

Slovenčina - 34

Untitled-11 34

 

 

2014-03-18 �� 7:31:26