Veļas mazgāšana

Veļas mazgāšana, izmantojot ciklu atlasītāju

Jaunā veļas mazgājamā mašīna atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung„Fuzzy Control”automātisko vadības sistēmu. Kad izvēlēsieties mazgāšanas ciklu, mašīna iestatīs pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un mazgāšanas ātrumu.

1.Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.

2.Atveriet durtiņas.

3.Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildot to.

4.Aizveriet durtiņas.

5.Nospiediet pogu Ieslēgšana, lai ieslēgtu veļas mašīnu.

6.Atbilstošajos mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai priekšmazgāšanas līdzekli.

Prewash (Priekšmazgāšanas) funkcija ir pieejama tikai cikliem Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana), Denim (Džinsu izstrādājumi), Dark Garment (Tumši audumi), Baby Care (Bērnu veļa) un Sports Wear (Sporta apģērbs). Tā ir nepieciešama tikai tad, ja jūsu apģērbs ir ļoti netīrs.

7.Izmantojiet Cycle Selector (Cikla atlasītāju), lai izvēlētos ciklu, kas piemērots attiecīgajam materiālam: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), 15’Quick Wash (15 min. ātrā mazgāšana), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana), Denim (Džinsu izstrādājumi), Dark Garment (Tumši audumi), Baby Care (Bērnu veļa), Sports Wear (Sporta apģērbs), Wool (Vilnas izstrādājumi) un Hand Wash (Mazgāšana ar rokām). Vadības panelī iedegsies atbilstošie indikatori.

8.Šajā brīdī, nospiežot atbilstošās pogu, varat kontrolēt mazgāšanas temperatūru, skalošanas ciklu skaitu, centrifūgas ātrumu un atlikšanas laiku.

9.Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze, lai sāktu mazgāšanu. Iedegsies progresa indikators un displejā tiks parādīts atlikušais cikla laiks.

Gan kopējais cikla laiks, gan skalošanas ciklu skaits ciklā Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) var atšķirties atkarībā no veļas daudzuma.

10.Pēc cikla pabeigšanas strāvas padeve tiks atslēgta automātiski. Atveriet durtiņas un izņemiet veļu.

Mazgāšanas pārtraukšana uz laiku

5 minūtes pēc mazgāšanas sākuma veļu ir iespējams pievienot/izņemt.

1.Nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze, lai atbloķētu durtiņas.

Ja ūdens līmenis vai ūdens temperatūra cilindrā ir pārāk augsta, veļas mašīnas durvis neatvērsies un mirgos indikators„Durvis

bloķētas

”. Šādā gadījumā gaidiet, kamēr indikators beidz mirgot. (Indikators beigs mirgot aptuveni pēc 1 vai 2 minūtēm.)

2.Atveriet durtiņas un ielieciet/izņemiet veļu.

3.Kad durtiņas ir aizvērtas, nospiediet pogu Iedarbināšana/pauze, lai atsāktu mazgāšanu.

Latviešu - 27

IZMANTOŠANA 03  

Untitled-8 27

 

 

2014-03-18 �� 7:26:40