Zgjidhja e problemeve dhe kodet e informacionit

Kontrolloni këto pika nëse makina juaj larëse...

PROBLEMI

ZGJIDHJA

 

 

 

 

Sigurohuni se makina juaj larëse është vendosur në prizë.

Nuk ndizet

Sigurohuni se dera është mbyllur fort.

Sigurohuni se rubineti(at) i furnizimit me ujë është i hapur.

 

 

Sigurohuni të shtypni butonin Fillo/Ndalo.

 

Hapni furnizimin me ujë.

Nuk ka ujë ose nuk ka ujë të

Sigurohuni se tubi i furnizimit me ujë nuk ka ngrirë.

mjaftueshëm

Drejtoni tubat e furnizimit me ujë.

 

Pastroni filtrat me rrjetë të tubit të furnizimit me ujë.

Ka mbetje të detergjentit në

Sigurohuni se makina juaj larëse është duke punuar me presion të mjaftueshëm

sirtarin e detergjentit pas

 

të ujit.

përfundimit të ciklit të larjes.

Sigurohuni se detergjenti është shtuar në qendër të sirtarit të detergjentit.

 

Sigurohuni se makina juaj larëse është në një sipërfaqe të niveluar. Nëse

 

 

sipërfaqja nuk është e niveluar, rregulloni këmbët e makinës larëse për të niveluar

Dridhet ose ka shumë zhurmë

 

pajisjen.

Sigurohuni se bulonat e transportimit janë hequr.

 

 

Sigurohuni se makina juaj larëse nuk është duke prekur ndonjë objekt tjetër.

 

Sigurohuni se ngarkesa e rrobave është e ekuilibruar.

Makina larëse nuk shkarkohet

Drejtoni tubin e shkarkimit. Drejtoni tubat e përdredhur.

dhe/ose nuk shtrydh

Sigurohuni se filtri i papastërtive nuk është i bllokuar.

Dera është e mbyllur me shul

Dera nuk do të hapet deri në 3 minuta pasi makina të ndalojë ose korrenti të fiket.

ose nuk hapet.

 

 

 

 

 

Shqip - 34

Untitled-734

 

 

2014-03-18 �� 7:25:01