Prvo pranje rublja

Prije prvog pranja morate pokrenuti cijeli prazni ciklus (odnosno, bez rublja).

1.Otvorite dovod vode za perilicu.

2.Stavite malo deterdženta u odjeljak za glavno pranje u ladici za deterdžent.

3.Za uključivanje perilice pritisnite gumb Napajanje.

4.Postavite Cycle Selector (Birač ciklusa) na ciklus Rinse+Spin (Ispiranje + centrifugiranje).

5.Pritisnite gumb Pokretanje/pauza.

Time ćete ukloniti svu vodu koja je preostala u bubnju nakon probnog ciklusa koji je izvršio proizvođač.

Osnovne upute

1.Otvorite dovod vode za perilicu.

2.Stavljajte jedan po jedan komad rublja u bubanj, bez pretrpavanja.

OPREZ: Ne preopterećujte perilicu za rublje. Kako biste odredili kapacitet težine za svaku vrstu rublja, pogledajte odjeljak “Određivanje kapaciteta“ na stranici 29.

Ne perite vodootporne predmete u običnom ciklusu, osim u ciklusu Outdoor Care (Njega odjeće za rekreaciju).

3.Zatvorite vrata tako da sjednu na mjesto.

OPREZ: Deterdžent može ostati u prednjoj gumenoj brtvi perilice ili brtvi vrata nakon ciklusa pranja. Uklonite sav preostali deterdžent prije zatvaranja vrata jer to može dovesti do istjecanja vode.

OPREZ: Provjerite nije li rublje zapelo u vratašcima jer bi to moglo uzrokovati istjecanje vode.

4.Za uključivanje perilice pritisnite gumb Napajanje. Funkcija Last Memory (Pamćenje zadnje postavke)

Kada uključite perilicu za rublje, na upravljačkoj ploči prikazat će se zadnja korištena postavka. Međutim, ta se funkcija ne primjenjuje ako je zadnja korištena postavka ciklus Rinse+Spin (Ispiranje + centrifugiranje) ili Spin (Centrifugiranje).

Ako nakon uključivanja perilice barem malo okrenete Cycle Selector (Birač ciklusa), ova se funkcija ne primjenjuje, a upravljačka ploča se ponovno postavlja.

5.Dodajte deterdžent i po potrebi omekšivač ili deterdžent za pretpranje u odgovarajuće odjeljke u ladici za deterdžent.

6.Odaberite odgovarajući ciklus i opcije za rublje. Zasvijetlit će odgovarajući indikatori, a na zaslonu će se prikazati procijenjeno vrijeme trajanja ciklusa.

7.Pritisnite gumb Pokretanje/pauza.

OPREZ: Ne dodirujte staklo vrata za vrijeme rada perilice za rublje jer može biti vruće.

OPREZ: Ne otvarajte ladicu za deterdžent ili filtar za čestice za vrijeme rada perilice za rublje jer biste mogli biti izloženi vrućoj vodi ili pari.

KORIŠTENJE 03  

Hrvatski - 21

Untitled-621

 

 

2014-03-18 �� 7:23:41