Ръчно пране

Можете да перете ръчно, без да използвате Cycle Selector (Селектор за цикъл).

1.Отворете крана за подаване на вода към пералната машина.

2.Отворете вратичката.

3.Добавете прането свободно в барабана, без да го препълвате.

4.Затворете вратичката.

5.Натиснете бутона Захранване, за да включите захранването.

6.Заредете перилния препарат и, ако е необходимо, омекотител или препарат за предпране в съответното отделение на чекмеджето за перилен препарат.

7.Завъртете Cycle Selector (Селектор за цикъл), за да изберете цикъла Cotton (Памук).

8.Натиснете бутона Temp. (Температура), за да изберете температура.

(Студена вода

, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C и 95 ˚C)

9.Натиснете бутона Spin (Центрофуга), за да изберете скоростта на центрофугиране.

(Без индикатор: Задържане на изплакването,

: Без центрофуга):

10.Натиснете бутон Delay End (Отложено завършване) неколкократно, за да преминете циклично през предлаганите възможности на Delay End (Отложено завършване) (от 3 до 19 часа на стъпки от един час). Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

11.Натиснете бутона Старт/Пауза, за да започнете прането.

Насоки за пране

Следвайте простите насоки по-долу, за да имате най-чисто пране и най-ефективно изпиране.

Проверявайте винаги етикета за начина на пране на дрехата, преди да я изперете.

Сортирайте и изпирайте прането си по следните показатели:

Според етикета: Сортирайте прането на памук, смесени влакна, синтетика, коприна, вълна и изкуствена коприна.

Цвят: Разделяйте белите и цветните дрехи. Перете цветните дрехи отделно.

Размер: Поставянето на дрехи с различен размер в едно и също зареждане ще подобри изпиращото действие.

Чувствителност: Перете фините дрехи отделно, като използвате цикъла за фино пране за чиста нова вълна, пердета и копринени изделия. Проверявайте етикетите на дрехите, които перете, или направете справка с раздела“Таблица за грижи за тъканите“ на стр. 37.

Изпразване на джобовете

Преди всяко пране изпразвайте джобовете на дрехите за пране. Малки твърди предмети или такива с неправилна форма, като монети, джобни ножчета, фиби и кламери, могат да повредят пералната машина.

Не перете дрехи с големи катарами, копчета или други тежки метални предмети. Металът по дрехите може да повреди дрехите и барабана. Дрехите с копчета и бродерия обръщайте с вътрешната страна навън, преди да ги перете. Ако циповете на панталони или якета са отворени по време на пране, барабанът може да се повреди. Циповете трябва да са затворени и фиксирани с конец преди пране.

Дрехи с дълги ресни могат да се заплетат с други дрехи и да ги повредят. Преди да започнете прането, закрепете ресните.

Предпране на памук

Вашата нова перална машина, в съчетание със съвременните перилни препарати, дава отлични резултати от прането, като при това пести електроенергия, време, вода и перилен препарат. Ако обаче памукът ви е особено замърсен, използвайте цикъл на предпране с перилен препарат на белтъчна основа.

Български - 28

Untitled-528

 

 

2014-03-18 �� 7:22:02