5.Бутон Option (Опция)

Натиснете този бутон няколкократно, за да преминете през опциите:

Накисване > Интензивно > Предпране > Изплакване+ > Накисване + Изплакване+ > Интензивно + Изплакване+ > Предпране + Изплакване+ > изключване

Накисване: Използвайте тази функция за ефективно премахване на петна от прането чрез накисване на прането.

Функцията Накисване се изпълнява 13 минути след началото на цикъла.

Функцията Накисване продължава 30 минути с шест цикъла, където 1 цикъл е накисване с центрофугиране 1 минута и престой 4 минути.

Функцията за накисване е налична само при: циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Daily Wash (Ежедневно пране), Denim (Дънков плат), Baby Care (Грижа за детето) и Sports Wear (Спортно облекло).

Интензивно: Използвайте тази функция, когато прането е силно замърсено и е необходимо интензивно пране. Увеличава се времето за всеки цикъл.

Предпране: Използвайте тази функция, за да изперете предварително прането преди стартиране на цикъла за основно пране. Функцията за предпране е налична само при циклите Cotton (Памук), Synthetics (Синтетика), Daily Wash (Ежедневно пране), Denim (Дънков плат), Dark Garment (Тъмни дрехи), Baby Care (Грижа за детето) и Sports Wear (Спортно облекло).

Изплакване+: Натиснете този бутон, за да добавите допълнителни цикли на плакнене.

6.Бутон Delay End (Отложено завършване)

Натиснете този бутон неколкократно, за да преминете циклично през наличните опции за Delay End (Отложено завършване) (от 3 до 19 часа със стъпка от един час).

Показаният час означава времето, когато ще бъде завършено прането.

7.Бутон старт/пауза

Натиснете този бутон за спиране и отново пускане на циклите.

8.Бутон за захранване

Натиснете този бутон веднъж, за да включите пералната машина. Натиснете този бутон отново, за да я изключите.

Ако пералната машина остане включена за по-дълго от 10 минути, без да бъдат използвани никакви бутони, захранването автоматично се изключва.

ИЗПОЛЗВАНЕ 03  

Български - 23

Untitled-523

 

 

2014-03-18 �� 7:22:01