ATENŢIE: ATENŢIONĂRI privind instalarea

Acest echipament trebuie poziţionat astfel încât ştecherul cablului de alimentare să fie uşor de accesat.

Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la electrocutare sau incendiu din cauza pierderilor electrice.

Instalaţi echipamentul pe o podea rezistentă, plană, care îi poate susţine greutatea.

Nerespectarea acestei cerinţe poate conduce la vibraţii anormale, deplasare, zgomote sau probleme cu produsul.

AVERTIZARE: AVERTIZĂRI critice privind utilizarea

Dacă echipamentul este inundat, opriţi imediat alimentarea cu apă şi curent electric şi contactaţi cel mai apropiat centru de service.

Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare.

Dacă echipamentul generează un zgomot neobişnuit, un miros de ars sau fum, deconectaţi imediat ştecherul şi contactaţi cel mai apropiat centru de service.

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate conduce la electrocutare sau incendiu.

În cazul unor scurgeri de gaze (precum propan, gaz petrolier lichefiat etc.), aerisiţi imediat, fără să atingeţi ştecherul cablului de alimentare. Nu atingeţi echipamentul sau cablul de alimentare.

Nu folosiţi un ventilator.

O scânteie poate conduce la explozie sau incendiu.

Nu lăsaţi copiii să se joace în sau pe maşina de spălat. De asemenea, la casarea echipamentului, îndepărtaţi mânerul uşii maşinii de spălat.

În cazul blocării în interiorul produsului, copiii se pot sufoca.

Asiguraţi-vă că îndepărtaţi ambalajul (materialul spongios, polistirenul extrudat) de la baza maşinii de spălat înainte de utilizarea acesteia.

Nu spălaţi articole contaminate cu benzină, kerosen, benzen, diluant, alcool sau alte substanţe inflamabile sau explozibile.

Acest lucru poate conduce la electrocutare, incendiu sau explozie.

Nu deschideţi uşa maşinii de spălat cu forţa în timpul funcţionării acesteia (spălare la temperatură ridicată/uscare/centrifugare).

Apa care se scurge din maşina de spălat poate cauza arsuri sau poate face podeaua alunecoasă. Aceasta poate conduce la vătămare.

Deschiderea forţată a uşii poate conduce la deteriorarea produsului sau la vătămare.

Nu introduceţi mâna sub maşina de spălat în timpul funcţionării acesteia.

Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu atingeţi ştecherul cablului de alimentare cu mâinile ude.

Riscaţi electrocutarea.

Nu opriţi echipamentul prin scoaterea din priză a ştecherului în timpul funcţionării.

Reintroducerea ştecherului în priza de perete poate provoca o scânteie şi poate conduce la electrocutare sau incendiu.

Nu permiteţi copiilor sau persoanelor cu handicap să utilizeze maşina de spălat fără supraveghere. Nu lăsaţi copiii să intre în sau să se urce pe echipament.

Aceasta poate conduce la electrocutare, arsuri sau vătămare.

Nu introduceţi mâna sau un obiect metalic sub maşina de spălat în timpul funcţionării.

Aceasta poate conduce la vătămare.

Nu deconectaţi echipamentul de la priză trăgând de cablul de alimentare. Apucaţi întotdeauna bine ştecherul şi trageţi-l din priză printr-o mişcare în linie dreaptă.

Deteriorările cablului de alimentare pot duce la scurtcircuite, incendii şi/sau electrocutări.

Nu încercaţi să reparaţi, să dezasamblaţi sau să modificaţi personal echipamentul.

Nu utilizaţi o altă siguranţă (precum cupru, sârmă de oţel etc.) decât siguranţa standard.

Română - 7

SIGURANŢĂ PENTRU INFORMAŢII 01  

Untitled-10 7

 

 

2014-03-18 �� 7:30:03