Pranie bielizne

Pranie bielizne pomocou voliča cyklov

Vaša nová automatická práčka zjednodušuje pomocou automatického ovládacieho systému„Fuzzy Control“ spoločnosti Samsung pranie bielizne. Keď zvolíte cyklus prania, zariadenie nastaví správnu teplotu, čas prania a rýchlosť prania.

1.Zapnite prívod vody do automatickej práčky.

2.Otvorte dvierka.

3.Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.

4.Zatvorte dvierka.

5.Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.

6.Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo alebo prací prostriedok na predpieranie.

Funkcia Prewash (Predpieranie) je k dispozícii iba pri výbere cyklov Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Daily Wash (Denné pranie), Denim (Džínsovina), Dark Garment (Tmavé odevy), Baby Care (Starostlivosť o deti) a Sports Wear (Športové oblečenie). Je to potrebné iba vtedy, keď je oblečenie ťažko znečistené.

7.Pomocou Cycle Selector (Volič cyklu) vyberte príslušný cyklus podľa druhu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), 15’ Quick Wash (15-minútové rýchle pranie), Daily Wash (Denné pranie), Denim (Džínsovina), Dark Garment (Tmavé odevy), Baby Care (Starostlivosť o deti), Sports Wear (Športové oblečenie), Wool (Vlna) a Hand Wash (Ručné pranie). Na ovládacom paneli sa rozsvietia príslušné indikátory.

8.Teraz môžete stlačením príslušného tlačidla možnosti ovládať teplotu prania, počet cyklov pláchania, rýchlosť odstreďovania a čas oneskorenia.

9.Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť spustite pranie. Indikátor priebehu sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas cyklu.

Celková doba cyklu a počet cyklov pláchania v rámci cyklu Cotton (Bavlna) sa môžu líšiť v závislosti od množstva bielizne.

10.Keď sa dokončí celý cyklus, napájanie sa automaticky vypne. Otvorte dvierka a vložte bielizeň.

Pozastavenie prania

Do 5 minút od spustenia prania môžete pridať/odobrať položky bielizne.

1.Stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť odomknite dvierka.

Ak je hladina alebo teplota vody v bubne príliš VYSOKÁ, dvere sa neotvoria a bliká kontrolka„Uzamknutie dverí

“. V

takom prípade počkajte, kým kontrolka prestane blikať. (Kontrolka bude blikať približne 1 až 2 minúty.)

 

2.Otvorte dvierka a vložte/vyberte bielizeň.

3.Po zatvorení dvierok pranie znovu spustite stlačením tlačidla Spustiť/Pozastaviť.

Slovenčina - 27

POUŽITIE 03  

Untitled-11 27

 

 

2014-03-18 �� 7:31:25