Korištenje upravljačke ploče

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Birač ciklusa

Odaberite vrstu centrifugiranja i brzinu okretanja za ciklus.

Više informacija o svakom ciklusu potražite u odjeljku “Korištenje birača ciklusa“ na stranici 24.

2.Digitalni grafički zaslon

Prikazuje preostalo trajanje ciklusa pranja, sve informacije o ciklusu i šifre pogrešaka.

3.Gumb Temp. (Temperatura)

Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za kretanje kroz dostupne opcije temperature vode: Hladna voda , 20˚C, 30˚C, 40˚C, 60˚C i 95˚C

4.Gumb Spin (Centrifugiranje)

Pritisnite ovaj gumb nekoliko puta za kretanje kroz dostupne brzine ciklusa centrifugiranja.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Zadržavanje ispiranja,

, 400, 800, 1200, 1400 okr./min

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Zadržavanje ispiranja,

, 400, 800, 1000, 1200 okr./min

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Zadržavanje ispiranja,

, 400, 600, 800, 1000 okr./min

 

 

 

Odgoda ispiranja: Rublje ostaje namočeno u vodi od posljednjeg ispiranja. Za vađenje rublja Nema indikatora treba pokrenuti ciklus ispuštanja vode ili centrifugiranja

(ako su svi indikatori isključeni, to znači odgodu ispiranja).

Bez centrifugiranja: Rublje ostaje u bubnju i nakon završnog ispuštanja vode ne izvodi se ciklus centrifugiranja.

Hrvatski - 22

Untitled-622

 

 

2014-03-18 �� 7:23:41