Одредување на капацитетот на полнење

Не преполнувајте ја машината бидејќи вашите алишта можеби нема да се исперат добро. Користете ја оваа табела за да ја одредите количината на облеката за перење во зависност од нејзиниот вид.

 

 

 

 03

 

Капацитет на полнење (kg)

Вид на ткаенина

КОРИСТЕЊЕ

WF70F5E

WF60F4E

 

 

 

Cotton (памук)

7,0

6,0

 

Synthetics (синтетика)

3,5

3,0

 

Denim (тексас)

3,0

3,0

 

Dark Garment (темна облека)

4,0

3,0

 

Sports Wear (спортска облека)

2,5

2,0

 

Wool (волна)

2,0

1,5

 

Кога алиштата не се рамномерно распоредени и се прикажува кодот на грешка “UE”, прераспределете ги алиштата. Ако алиштата не се рамномерно распоредени, ефикасноста на центрифугата може да се намали.

ВНИМАНИЕ: Ставете ги градниците (оние кои се перат) во мрежата за перење (се купува посебно).

Металните делови од градниците може да го пробијат материјалот и да ја оштетет машината. Затоа овој тип на облека ставете го во мрежа за перење.

Мали и лесни алишта како чорапи, ракавици, хулахопки и шамивчиња може да се заглават околу вратата. Ставете ги во мала мрежа за перење.

ВНИМАНИЕ: Немојте да ја перете само мрежата за перење без други алишта. Ова може да предизвика абнормални вибрации кои можат да ја поместат машината за перење и да предизвикаат повреди.

Македонски - 29

Untitled-929

 

 

2014-03-18 �� 7:28:22