Таблица на циклите

Таблица на циклите

(

опция на потребителя)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макс. тегло (кг)

 

 

 

ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ

Максимална

Скорост на центрофуга

 

ЦИКЪЛ

 

 

 

температура

 

(макс.) об./мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF70F5

WF60F4

 

Предпране

 

Пране

Омекотител

(˚C)

1400

 

1200

 

1000

Cotton (Памук)

7,0

6,0

 

 

Yes

 

 

 

 

95

1400

 

1200

 

1000

Synthetics (Синтетика)

3,5

2,5

 

 

Yes

 

 

 

 

60

1200

 

1200

 

1000

15’Quick Wash (15-минутна програма

2,0

2,0

 

-

 

 

 

 

30

800

 

800

 

800

за бързо пране)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Wash (Ежедневно пране)

4,0

3,0

 

 

Yes

 

 

 

 

60

1400

 

1200

 

1000

Denim (Дънков плат)

4,0

3,0

 

 

Yes

 

 

 

 

60

1400

 

1200

 

1000

Dark Garment (Тъмно облекло)

4,0

3,0

 

 

Yes

 

 

 

 

40

1200

 

1200

 

1000

Baby Care (Грижа за детето)

4,0

3,0

 

 

Yes

 

 

 

 

95

1200

 

1200

 

1000

Sports Wear (Спортно облекло)

2,0

2,0

 

 

Yes

 

 

 

 

60

1200

 

1200

 

1000

Wool (Вълна)

2,0

1,5

 

-

 

 

 

 

40

800

 

800

 

800

Hand Wash (Пране на ръка)

2,0

1,5

 

-

 

 

 

 

40

400

 

400

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЪЛ

Отложено завършване

 

 

Интензивно

 

Накисване

 

Изплакване+

 

Cotton (Памук)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthetics (Синтетика)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15’Quick Wash (15-минутна програма

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

за бързо пране)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Wash (Ежедневно пране)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denim (Дънков плат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dark Garment (Тъмно облекло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Baby Care (Грижа за детето)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sports Wear (Спортно облекло)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wool (Вълна)

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

Hand Wash (Пране на ръка)

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

1.Цикъл с предпране продължава прибл. 20 минути повече.

2.Данните за времетраене на цикъла са измерени при условията, посочени в Standard IEC60456/EN60456.

3.Изпълнете Calibration Mode (Режим на калибриране) (направете справка с раздела“СТЪПКА 6 – Стартиране на режима на калибриране“ на стр. 18).

4.Тъй като тази пералня се предоставя с функцията Last Memory (Последно запаметяване), за да отстраните нейната настройка и да използвате оригиналните настройки за стартиране, трябва да изчистите последно използваната настройка на контролния панел. (За информация как да изчистите последно използваната настройка вж. описанията за“Основни инструкции“ на стр. 21.)

5.Daily Wash (Ежедневно пране): Кратък цикъл за институти за тестване.

6.Времето на цикъл в отделните жилища може да се различава от стойностите, дадени в таблицата, поради колебанията в налягането и температурата на водата, теглото на зареденото пране и вида на прането.

7.Когато е избрана функция за интензивно пране, времето на цикъла се увеличава при всеки цикъл.

Български - 36

Untitled-536

 

 

2014-03-18 �� 7:22:04