Čišćenje mašine za pranje veša

Čišćenje mašine za pranje veša poboljšava njen rad, sprečava nepotrebne popravke i produžava životni vek mašine.

Ispuštanje vode iz mašine za pranje veša u hitnim slučajevima

Ako dođe do prekida snabdevanja električnom energijom, ispustite svu preostalu vodu pa izvadite veš.

1.Isključite mašinu za pranje veša iz utičnice.

2.Skinite poklopac za filter (A), tako što ćete ga pritisnuti nadole i povući njegovu ručicu.

3.Pripremite posudu.

Možda je ostalo više vode od očekivanog. Koristite veliku posudu.

4.Izvucite cev za otpuštanje u hitnim slučajevima (C) i stavite kraj cevi za

otpuštanje u hitnim slučajevima (C) u posudu.

5.Uhvatite poklopac za otpuštanje u hitnim slučajevima na kraju cevi za otpuštanje u hitnim slučajevima (C) i lagano ga izvucite.

6.

Ispustite vodu u posudu.

C

7.

Vratite na mesto poklopac i cev za otpuštanje u hitnim slučajevima.

 

8.Zatvorite poklopac filtera.

A

B

Srpski - 30

Untitled-330

 

 

2014-03-18 �� 6:21:25