UPOZORENJE: Važna UPOZORENJA prilikom montaže

Ovaj uređaj mora montirati kvalificirani tehničar ili servis.

U suprotnom može doći do strujnog udara, požara, eksplozije, problema s proizvodom ili ozljeda. Uređaj je težak, pažljivo ga podižite.

Priključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu za napajanje izmjeničnom strujom od 220 - 240 V / 50 Hz ili više, a utičnicu koristite samo za ovaj uređaj. Nikada nemojte koristiti produžni kabel.

Dijeljenje zidne utičnice s drugim uređajima korištenjem produžnog kabela ili produžavanjem kabela za napajanje može dovesti do strujnog udara ili požara.

Provjerite jesu li napon, frekvencija i struja isti kao oni navedeni u specifikacijama proizvoda. U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara. Čvrsto priključite utikač u utičnicu u zidu.

Redovito s utikača i kontaktnih točaka pomoću suhe krpe uklonite sve strane tvari kao što su prašina ili voda.

Iskopčajte utikač i očistite ga suhom krpom.

U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Utikač ukopčajte u zidnu utičnicu tako da je kabel usmjeren prema podu.

Ako utikač u utičnicu uključite u suprotnom smjeru, električne žice unutar kabela mogu se oštetiti i uzrokovati strujni udar ili požar.

Ambalažu držite podalje od djece jer može biti opasna za djecu.

Ako dijete stavi vrećicu preko glave, može se ugušiti.

Ako su uređaj, utikač ili kabel za napajanje oštećeni, obratite se najbližem servisnom centru.

Uređaj mora biti ispravno uzemljen.

Ne uzemljujte uređaj na plinsku cijev, plastičnu cijev za vodu ili telefonsku žicu.

To može uzrokovati strujni udar, požar, eksploziju ili probleme s proizvodom.

Ne uključujte kabel za napajanje u utičnicu koja nije ispravno uzemljena te provjerite je li sve u skladu s lokalnim i državnim propisima.

Nemojte montirati uređaj blizu peći i zapaljivih materijala.

Nemojte montirati uređaj na vlažnim, masnim ili prašnjavim mjestima niti na mjestima izloženima izravnom sunčevom svjetlu ili vodi (kiši).

Nemojte montirati uređaj na mjestima s niskom temperaturom.

Cijevi mogu puknuti uslijed smrzavanja.

Nemojte montirati uređaj na mjestima gdje bi moglo doći do istjecanja plina.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte koristiti električni transformator.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte koristiti oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimanu utičnicu.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Nemojte povlačiti kabel za napajanje i nemojte ga pretjerano savijati. Nemojte izvijati kabel za napajanje niti ga vezati u čvor.

Ne postavljajte kabel za napajanje na metalne predmete, ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje, ne umećite kabel za napajanje između predmeta i ne gurajte ga u prostor iza uređaja.

To može uzrokovati strujni udar ili požar.

Prilikom isključivanja utikača nemojte povlačiti za kabel za napajanje.

Utikač isključite pridržavajući ga.

U suprotnom bi moglo doći do strujnog udara ili požara.

Hrvatski - 6

Untitled-6 6

 

 

2014-03-18 �� 7:23:37