Čištění zásuvky pro prací prostředek a přihrádky zásuvky

1.Stiskněte uvolňovací páčku (A) uvnitř zásuvky pro prací prostředek

a vytáhněte zásuvku ven.

A

2. Ze zásuvky pro prací prostředek vyjměte uvolňovací páčku (A) a přepážku na tekutý prací prostředek.

3.Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

4.Vyčistěte prostor zásuvky starým kartáčkem na zuby.

5.Do zásuvky pro prací prostředek vraťte zpět uvolňovací páčku (A) a přepážku na tekutý prací prostředek zatlačením na své místo.

6. Zasuňte zásuvku pro prací prostředek zpět na místo.

7.Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování) bez náplně v bubnu.

Čištění síťového filtru

Síťový filtr byste měli čistit nejméně jednou ročně, případně okamžitě, pokud se zobrazí chybový kód„4E“.

1.Odpojte pračku od elektrické zásuvky.

2.Uzavřete přívod vody do pračky.

3.

Otáčením části (A) odmontujte a odpojte tvarovku L hadice přívodu vody od

A

 

přívodu vody v zadní části pračky. Zakryjte přípojku hadice hadrem, aby z ní

 

 

 

nevystříkla voda v důsledku tlaku vzduchu v hadici.

 

4.

Pomocí kleští opatrně vytáhněte síťové filtry z přívodů vody a proplachujte je

 

 

pod tekoucí vodou, dokud nebudou čisté.

 

5.

Znovu vložte síťové filtry.

 

6.

Znovu připojte tvarovku L k přívodu vody.

 

7.

Ujistěte se, že jsou spoje vodotěsně utaženy, a otevřete vodovodní kohout.

 

Čeština - 32

Untitled-232

 

 

2014-03-18 �� 6:19:48