Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana

Regulāri tīrot veļas mazgājamo mašīnu, iespējams uzlabot tās veiktspēju, izvairīties no nevajadzīgiem remontdarbiem un pagarināt tās kalpošanas laiku.

Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā

Ja radušies strāvas padeves traucējumi, novadiet visu atlikušo ūdeni pirms veļas izņemšanas.

1.Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves kontaktligzdas.

2.

Atveriet filtra vāciņu (A), piespiežot un pavelkot aiz tā roktura.

A

3.Sagatavojiet bļodu.

Ūdens apjoms var būt lielāks, nekā gaidīts. Izmantojiet liela izmēra bļodu.

4. Izvelciet avārijas novadcaurulīti (C) uz āru un ievietojiet avārijas novadcaurulītes

(C) galu bļodā.

5.Satveriet avārijas novadcaurulītes (C) galā esošo avārijas novadīšanas vāciņu (B) un lēnām pavelciet to uz āru.

6.Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.

7.Pievienojiet atpakaļ avārijas novadīšanas vāciņu un avārijas novadcaurulīti.

8.Aizveriet filtra vāciņu.

B

C

Latviešu - 30

Untitled-8 30

 

 

2014-03-18 �� 7:26:41