3. Mai întâi, cu ajutorul unei şurubelniţe în cruce, desfaceţi cele patru şuruburi de

pe adaptor. Apoi, ţineţi piesa (D) şi rotiţi piesa (E) conform săgeţii, până când se

 

formează un spaţiu de 5 mm.

D

(*): 5 mm

E

 

4.Conectaţi adaptorul la robinetul de apă prin strângerea fermă a tuturor şuruburilor simultan cu ridicarea adaptorului.

Apoi strângeţi adaptorul rotind piesa (E) conform săgeţii.

5.Conectaţi furtunul de alimentare cu apă la adaptor. Dacă împingeţi piesa (F) în adaptor, furtunul se conectează automat la adaptor cu un„clic”.

După ce aţi conectat furtunul de alimentare cu apă la adaptor, asiguraţi-vă

că este conectat corect trăgând de furtun în jos.

AVERTIZARE: Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este răsucit

 

sau îndoit. Dacă furtunul este răsucit sau îndoit, există pericolul de scurgeri

 

de apă şi de electrocutare din cauza scurgerilor de apă. Dacă este necesar,

F

puteţi repoziţiona furtunul de alimentare cu apă la capătul de la maşina

 

de spălat slăbind fitingul în forma literei L, rotind furtunul şi strângând din

 

nou fitingul.

 

6.Porniţi alimentarea cu apă şi asiguraţi-vă că nu există scurgeri la supapa de admisie

a apei, la robinet sau la adaptor. Dacă apar scurgeri de apă, repetaţi paşii anteriori. AVERTIZARE: Nu folosiţi maşina de spălat dacă există scurgeri de apă. Aceasta poate conduce la electrocutare sau vătămare.

Dacă bateria are robinet de tip şurub, conectaţi furtunul de alimentare cu apă la robinet, aşa cum este indicat.

E

Utilizaţi cel mai convenţional tip de robinet pentru alimentarea cu apă. În cazul în care robinetul are secţiune pătrată sau este prea mare, îndepărtaţi inelul distanţier înainte de a introduce robinetul în adaptor.

Română - 16

Untitled-10 16

 

 

2014-03-18 �� 7:30:06