Почистване на чекмеджето за перилен препарат и гнездото му

1.Натиснете лоста за освобождаване (A) отвътре на чекмеджето за перилен

препарат и извадете чекмеджето.

A

2. Извадете лоста за освобождаване (A) и кутията за течен перилен препарат от чекмеджето за перилен препарат.

3.Измийте всички части под течаща вода.

4.Почистете гнездото на чекмеджето за перилен препарат със стара четка за зъби.

5.Поставете обратно лоста за освобождаване (A) и кутията за течен перилен препарат, като ги натиснете здраво към чекмеджето за перилен препарат.

6. Натиснете чекмеджето за перилен препарат обратно на място.

7.За да отстраните евентуално останал перилен препарат, изпълнете цикъл Rinse+Spin (Изплакване+центрофуга) без пране в барабана.

Почистване на мрежестия филтър

Трябва да почиствате мрежестия филтър поне веднъж годишно или при показване на код за грешка“4E”.

1. Извадете щепсела на пералната машина от контакта.

2. Затворете крана за подаване на вода към пералната машина.

3. Разкачете Г-образния накрайник на маркуча за подаване на вода от входния

A

отвор за подаване на вода на гърба на машината, като завъртите част (A). За да избегнете бликването на вода поради въздушното налягане в маркуча за подаване на вода, покрийте връзката на маркуча с кърпа.

4.Внимателно издърпайте мрежестите филтри от отворите за подаване на вода, като използвате клещи, и ги изплакнете под течаща вода, докато се почистят.

5.Поставете обратно мрежестите филтри.

6.Свържете обратно Г-образния накрайник към входния отвор за подаване на вода.

7.Уверете се, че връзките нямат течове, и отворете водопроводния кран.

Български - 32

Untitled-532

 

 

2014-03-18 �� 7:22:04