Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Kui veevoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab seadme üle, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadet ei kasutata pikka aega või kui väljas on äikesetorm, ühendage toitepistik pistikupesast lahti.

Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui seadmesse satub võõrkehi, eemaldage toitepistik vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima Samsungi klienditeenindusega.

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

ETTEVAATUST! ETTEVAATUST kasutamisel

Kui pesumasinasse on sattunud võõrkehi, nt puhastusvahend, mustus, toidujäätmed vms, ühendage toitepistik pistikupesast lahti ja puhastage pesumasin niiske ning pehme riidelapiga.

Selle nõude eiramine võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi või roostetamist.

Tugev löök võib esikülje klaasi lõhkuda. Olge pesumasina kasutamisel ettevaatlik.

Klaasi purunemine võib põhjustada kehavigastusi.

Pärast veevarustuse riket või veevooliku uuesti ühendamist avage veekraan aeglaselt.

Pärast pikka mittekasutamist avage veekraan aeglaselt.

Rõhu all olev õhk veevoolikus või veetorus võib mõnda toote detaili kahjustada või põhjustada vee lekkimist.

Kui seadme töötamise ajal ilmneb probleeme vee äravooluga, kontrollige äravoolusüsteemi.

Pesumasina kasutamine äravoolusüsteemi probleemist tingitud üleujutuse tingimustes võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Sisestage pesu täielikult pesumasinasse, vältides selle luugi vahele jäämist.

Kui pesu jääb luugi vahele, võib see põhjustada riideesemete või pesumasina kahjustusi või vee lekkimist. Kui pesumasinat ei kasutata, lülitage veevarustus välja.

Veenduge, et veevooliku ühendusel olevad kruvid on korralikult pinguldatud.

Selle nõude eiramine võib põhjustada varalist kahju või kehavigastusi.

Veenduge, et kummitihendil ega seadme klaasist luugil pole võõrkehi (jääkaineid, niite, juuksekarvu vms).

Kui luugi külge on jäänud võõrkehi või luuk ei ole täielikult suletud, võib see põhjustada vee lekkimist.

Enne toote kasutamist avage veekraan ja veenduge, et veevoolik on korralikult ühendatud ning ei esine lekkeid.

Lõdvalt kinnitatud kruvid või veevooliku ühendus võivad põhjustada vee lekkimist.

Toode on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Seadme kasutamist ettevõtluses loetakse toote väärkasutuseks. Sellisel juhul ei kata toodet Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Ärge seiske seadmel ega asetage sellele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt putukamürki.

Lisaks inimestele avaldatavale kahjulikule mõjule võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või probleeme toote töös.

Ärge asetage pesumasina lähedusse esemeid, mis tekitavad elektromagnetvälja.

Selle tagajärjel tekkivad tõrked seadme töös võivad põhjustada kehavigastusi.

Kõrge temperatuuriga pesu- või kuivatustsükli ajal väljutatav vesi on kuum. Ärge katsuge vett.

See võib põhjustada põletusi või kehavigastusi.

Eesti - 8

Untitled-1 8

 

 

2014-03-18 �� 6:17:39