СТЪПКА 3 – Регулиране на крачетата за нивелиране

Когато монтирате вашата перална машина, уверете се, че има лесен достъп до щепсела за захранване, водоснабдяването

иотточната тръба.

1.Плъзнете пералната машина на мястото й.

2.Разхлабете всички контрагайки с гаечния ключ.

3.Нивелирайте пералната машина, като въртите крачетата за нивелиране с ръка, както е необходимо.

4.Когато пералната машина е нивелирана, затегнете контрагайките с гаечния ключ. ВНИМАНИЕ: Не местете пералнята, ако не сте затегнали контрагайките.

Това може да повреди нивелиращите крачета.

СТЪПКА 4 – Свързване на водата и оттичането

Свързване на маркуча за подаване на вода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не свързвайте няколко маркуча за подаване на вода един към друг. Това може да доведе до протичане на вода и електрически удар поради протичане на вода. Ако маркучът е твърде къс, заменете го с по-дълъг маркуч за високо налягане.

1.Свържете Г-образния накрайник на маркуча за подаване на студена вода с входния отвор за подаване на студената вода на гърба на пералната машина.

След това го затегнете, като въртите част (A) по посока на часовниковата

 

стрелка ръчно.

A

(*): По избор

 

2. Свалете адаптера (B) от другия край на маркуча за подаване на вода (C).

B

C

Български - 15

ИНСТАЛИРАНЕ 02  

Untitled-515

 

 

2014-03-18 �� 7:21:59