Свързване на маркуча за подаване на гореща вода (само при някои модели)

1.Свържете червения Г-образен накрайник на маркуча за подаване на гореща

вода с входния отвор за подаване на гореща вода на гърба на пералната машина. След това го затегнете, като въртите част (A) по посока на часовниковата стрелка ръчно.

A

2. Свържете другия край на маркуча за подаване на гореща вода към крана за гореща вода на мивката по същия начин, по който сте свързали маркуча за подаване на студена вода.

За да използвате само студена вода, използвайте Y-образния разклонител.

Свързване на интелигентен маркуч за вода (само при някои модели)

 

Интелигентният маркуч за вода е предназначен за идеална защита от течове.

 

Стоперът на интелигентния маркуч е прикрепен към интелигентния маркуч за вода и

 

автоматично прекъсва водния поток, ако маркучът бъде повреден.

 

Той също така показва предупредителен индикатор (A) върху стопера на

 

интелигентния маркуч.

 

Свържете интелигентния маркуч за вода, като прикрепите стопера на интелигентния

 

маркуч към крана, както е показано.

A

 

Свързване на маркуча за оттичане

Краят на маркуча за оттичане може да се разположи по три начина:

През ръба на мивка

Маркучът за оттичане трябва да се постави на височина между 60 и 90 см. За да

 

запазите края на маркуча за оттичане огънат, използвайте приложения пластмасов

 

водач за маркуча (А). Закрепете водача към стената с кука или към крана с връзка,

 

за да предотвратите преместването на маркуча за оттичане.

A

(*): 60 – 90 см

В разклонение на тръбата на канала на мивка

Разклонението на тръбата на канала трябва да се намира над сифона на мивката, така че краят на маркуча да е поне на 60 см над пода.

В щранг

Препоръчваме използването на вертикална тръба от 65 см като щранг. Тя трябва да е не по-къса от 60 см и не по-дълга от 90 см. За да запазите края на маркуча за оттичане огънат, използвайте приложения пластмасов водач за маркуча (A). Фиксирайте маркуча за оттичане към щранга с ремъците, за да предотвратите изместване на маркуча.

Щрангът за оттичане изисква:

Минимален диаметър 5 см.

Минимален капацитет на оттичане 60 литра в минута.

(*): 60 – 90 см

СТЪПКА 5 – Електрозахранване на пералната машина

Български - 17

ИНСТАЛИРАНЕ 02  

Untitled-517

 

 

2014-03-18 �� 7:22:00