Skalbyklės priežiūra

Užšalusios skalbyklės taisymas

Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbyklė užšalo, atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1.Ištraukite skalbyklės kištuką iš elektros lizdo.

2.Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarna (-os).

3.Užsukite skalbyklės vandens tiekimą.

4.Atjunkite vandens tiekimo žarną ir užmerkite ją šiltame vandenyje.

5.Įpilkite šilto vandens į skalbyklės būgną ir palikite 10 min.

6.Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie skalbyklės ir vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo tiekiamas ir išleidžiamas normaliai.

Skalbyklės sandėliavimas

Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo. Skalbyklė gali sugesti, jei sandėliuojant žarnose ir vidiniuose mazguose bus likę vandens. Paruoškite skalbyklę sandėliavimui, atlikdami toliau išvardintus veiksmus.

1.Pasukite Ciklo perjungiklį, kad pasirinktumėte ciklą„15’ Quick Wash“ (Greitasis 15 min. skalbimas) ir šiam ciklui skalbyklę paleiskite veikti be skalbinių.

2.Ištraukite skalbyklės kištuką iš elektros lizdo.

3.Užsukite skalbyklės vandens tiekimą.

4.Ištraukite visas vandens tiekimo žarnas ir laikykite jas saugioje vietoje, iš kurios jas būtų nesunku paimti, jei vėl naudotumėte skalbyklę.

5.Palikite atviras skalbyklės dureles, kad į būgną galėtų patekti oras.

Jei laikėte skalbyklę neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol atitirps mašinos viduje likęs vanduo.

Taip pat rekomenduojame rankiniu būdu išleisti vandenį iš skalbyklės naudojant avarinio išleidimo vamzdelį, taip pašalinant susikaupusį vandenį.

Lietuvių kalba - 33

PRIEŽIŪRA 05  

Untitled-8 33

 

 

2014-03-18 �� 4:08:53