Приложение

Таблица за грижи за тъканите

Символите по-долу дават насоки за грижи за тъканите. Етикетите за грижи за тъканите включват четири символа в следния ред: пране, избелване, сушене и гладене (и химическо чистене, когато е необходимо). Използването на символи осигурява последователност при различните производители на облекло, местни и вносни артикули. Следвайте инструкциите от етикета, за да удължите максимално живота на дрехата и да намалите проблемите при прането.

 

 

 

 

 

 

Устойчива материя

 

 

 

 

 

Да не се глади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фина тъкан

 

 

 

 

 

Може да се чисти химически с всякакъв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разтворител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пере при 95 ˚C

 

 

 

 

 

Химическо чистене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пере при 60 ˚C

 

 

 

 

 

Химическо чистене само с перхлорид, бензин за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запалки, чист спирт или R113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пере при 40 ˚C

 

 

 

 

 

Химическо чистене само с керосин, чист спирт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или R113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се пере при 30 ˚C

 

 

 

 

 

Да не се чисти химически

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само ръчно пране

 

 

 

 

 

Да се суши поставено хоризонтално

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Само химическо чистене

 

 

 

 

 

Може да се суши простряно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се избелва в студена вода

 

 

 

 

 

Да се суши на закачалка за дрехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да не се избелва

 

 

 

 

 

Барабанно сушене, нормално загряване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се глади при 200˚C макс.

 

 

 

 

 

Барабанно сушене, понижено загряване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се глади при 150˚C макс.

 

 

 

 

 

Без барабанно сушене

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Може да се глади при 100˚C макс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опазване на околната среда

Този уред е произведен от материали, годни за рециклиране. Ако решите да изхвърляте този уред, спазвайте действащата нормативна уредба за изхвърляне на отпадъци. Отрежете захранващия кабел, така че уредът да не може да се включва в захранване. Свалете вратичката, така че в уреда да не може да останат затворени животни или малки деца.

Не превишавайте количествата перилен препарат, препоръчвани в инструкциите на производителите.

Използвайте препарати за премахване на петна и избелители преди цикъла на пране само когато е строго необходимо.

Пестете вода и електроенергия чрез пране само на пълно зареждане (точното количество зависи от избрания цикъл).

Декларация за съответствие

Този уред съответства на европейските стандарти за безопасност, Директива на ЕС 93/68 и EN Standard 60335.

Български - 37

ПРИЛОЖЕНИЕ 08  

Untitled-537

 

 

2014-03-18 �� 7:22:06