PASUL 3 - Reglarea picioruşelor de echilibrare

La instalarea maşinii de spălat, verificaţi dacă priza electrică, alimentarea cu apă şi evacuarea sunt uşor accesibile.

1.Aşezaţi maşina de spălat în poziţia dorită.

2.Slăbiţi toate piuliţele de blocare cu cheia fixă.

3.Echilibraţi maşina de spălat, rotind manual picioruşele de echilibrare, după necesităţi.

4.Când maşina de spălat este echilibrată, strângeţi piuliţele de blocare utilizând

cheia.

ATENŢIE: Nu deplasaţi maşina de spălat dacă nu aţi strâns piuliţele de blocare. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea picioruşelor de echilibrare.

PASUL 4 - Conectarea alimentării cu apă şi a evacuării

Conectarea furtunului de alimentare cu apă

AVERTIZARE: Nu conectaţi mai multe furtunuri de alimentare cu apă. Aceasta poate provoca scurgeri de apă şi electrocutări din cauza scurgerilor de apă. Dacă furtunul este prea scurt, înlocuiţi-l cu unul mai lung, pentru presiune înaltă.

1.Conectaţi fitingul în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă rece la orificiul pentru alimentare cu apă rece situat în partea din spate a maşinii de spălat. Apoi strângeţi-l rotind manual piesa (A) în sensul acelor de ceasornic.

(*): Opţional

A

2. Scoateţi adaptorul (B) de la capătul opus al furtunului de alimentare cu apă

(C).

B

C

INSTALAREA 02  

Română - 15

Untitled-10 15

 

 

2014-03-18 �� 7:30:05