Používání ovládacího panelu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Volič cyklu

Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování pro cyklus.

Další informace o jednotlivých cyklech najdete v části„Použití voliče cyklů“ na straně 24.

2.Digitální grafický displej

Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové kódy.

3.Tlačítko teploty

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro teplotu vody: Studená voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C

4.Tlačítko odstřeďování

Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Zastavení máchání,

, 400, 800, 1200, 1400 ot./min

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Zastavení máchání,

, 400, 800, 1000, 1200 ot./min

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Zastavení máchání,

, 400, 600, 800, 1000 ot./min

 

 

 

Zastavení máchání: Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím Žádná kontrolka prádla je potřeba spustit cyklus pro vypouštění vody nebo cyklus odstřeďování.

(Pokud jsou všechny kontrolky zhasnuté, znamená to cyklus Rinse Hold (Zastavení máchání).)

Bez odstřeďování: Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný cyklus odstřeďování.

Čeština - 22

Untitled-222

 

 

2014-03-18 �� 6:19:46