Smart Check

Ova funkcija vam omogućava da proverite status mašine za pranje veša pomoću pametnog telefona.

Funkcija Smart Check optimizovana je za:

Galaxy i iPhone serija (nije podržano za neke modele)

Preuzimanje aplikacije Samsung Smart Washer

Preuzmite aplikaciju Samsung Smart Washer na mobilni telefon sa lokacije Android market ili Apple App store i instalirajte je. Lako možete da je pronađete tako što ćete potražiti„Samsung Smart Washer“.

Korišćenje funkcije Smart Check

1.Istovremeno pritisnite dugmad Option (Opcija) i Delay End (Odloženi kraj)

i zadržite ih 3 sekunde kada dođe do greške da biste pokrenuli funkciju Smart Check. Pored toga, funkciju Smart Check možete da pokrenete ako nijedno dugme nije pritisnuto nakon uključivanja mašine.

2. LED segmenti na ekranu rotiraju se 2 ili 3 sekunde i prikazuje se Smart Check šifra na ekranu mašine za pranje veša.

3.Pokrenite aplikaciju Samsung Smart Washer na mobilnom telefonu, pa dodirnite dugme Smart Check. ‘Smart Check’ možda će biti napisano kao ‘Smart Care’, u zavisnosti od izabranog jezika.

4.Usmerite kameru pametnog telefona na Smart Check šifru prikazanu na ekranu mašine.

Ako se svetlo od sijalice, fluorescentne sijalice ili lampe reflektuje na ekranu mašine, pametni telefon možda neće lako moći da prepozna Smart Check šifru.

Ako pametni telefon držite pod suviše širokim uglom u odnosu na prednju stranu ekrana, možda neće moći da prepozna šifru greške. Da biste dobili najbolje rezultate, držite pametni telefon tako da ekran sa prednje strane i pametni telefon budu paralelni ili skoro paralelni.

5.Ako se ispravno fokusira, Smart Check šifra se automatski prepoznaje, a detaljne informacije o statusu mašine, greška i mere za rešavanje prikazuju se na pametnom telefonu.

6.Ako pametni telefon ne prepozna Smart Check šifru više od dva puta, ručno unesite tu šifru prikazanu na ekranu mašine za pranje veša u aplikaciju Samsung Smart Washer.

Srpski - 26

Untitled-326

 

 

2014-03-18 �� 6:21:24