Montáž vašej automatickej práčky

UPOZORNENIE: Pred dokončením inštalácie nezapájajte napájací kábel do nástennej zásuvky.

VAROVANIE: Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti; všetok baliaci materiál (plastové tašky, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.

KROK 1 - Výber miesta

Pred montážou automatickej práčky sa ubezpečte, že dané miesto spĺňa nasledovné podmienky:

Má pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu

Je mimo priameho slnečného svetla

Má dostatočné vetranie

Nebude vystavené teplotám pod bodom mrazu (pod 0 °C)

Je mimo tepelných zdrojov, ako napríklad olejových alebo plynových

Má dostatok miesta, aby automatická práčka nestála na svojom napájacom kábli

KROK 2 - Demontáž prepravných skrutiek

Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať všetky prepravné skrutky zo zadnej časti spotrebiča.

1.Všetky skrutky uvoľnite pomocou kľúča.

(*): Voliteľné

2. Prepravnú skrutku uchopte pomocou kľúča a vytiahnite ju cez širokú časť otvoru. Zopakujte pri každej prepravnej skrutke.

3. Otvory zakryte dodanými krytmi na otvory po skrutkách.

4.Všetky prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto, odkiaľ ich môžete

kedykoľvek prevziať, a to pre prípad premiestňovania spotrebiča v budúcnosti.

Slovenčina - 14

Untitled-11 14

2014-03-18 �� 7:31:21