Използване на пералната машина

С вашата нова перална машина Samsung най-трудната част от прането ще бъде да решите кое пране да заредите първо.

Информация за перилен препарат и добавки

Използване на подходящ перилен препарат

Типът перилен препарат, който трябва да използвате, се базира на вида на тъканта (памук, синтетична, фина, вълна), цвета, температурата на пране, степента на замърсяване. Винаги използвайте перилни препарати с ниска пенливост, които са предназначени за автоматични перални машини.

Следвайте препоръките на производителя въз основа на теглото на прането, степента на замърсяване и твърдостта на водата във вашата зона. Ако не знаете каква е твърдостта на водата, допитайте се до водоснабдителната компания.

Не използвайте перилен препарат, който се е втвърдил, тъй като част от него може да остане след изплакването. Това може да предизвика неправилно изплакване от пералната машина или блокиране на преливника.

Използване на чекмеджето за перилен препарат

Вашата перална машина има отделни отделения за дозиране на перилен препарат и омекотител на тъкани. Поставете всички добавки за пране в правилното отделение, преди да включите пералната машина.

ВНИМАНИЕ: Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на работа на пералната машина. Може да се изложите на гореща вода или пара.

Когато перете големи артикули, не използвайте типовете перилни препарати по-долу:

Перилни препарати на таблетки и капсули

Перилни препарати, използващи топка и мрежа

Отделение за перилен препарат за предпране: Перилен препарат за предпране или колосване.

Отделение за перилен препарат за основно пране: Перилен препарат за основно пране, омекотител на водата, препарат за накисване, белина или препарат за отстраняване на петна.

Отделение за омекотител: Омекотител на тъкани (не пълнете над линията MAX за максимално ниво).

1.Изтеглете чекмеджето за перилен препарат горе вляво на пералната машина.

2. Добавете препоръчваното количество перилен препарат в отделението за перилен препарат за основно пране , преди да включите пералната машина.

За да използвате течен перилен препарат, използвайте кутията за течен перилен препарат (вж. раздел„Използване на течен перилен препарат (само при някои модели)„ на стр. 20).

Не добавяйте прах за пране в кутията за течен препарат.

ИЗПОЛЗВАНЕ 03  

Български - 19

Untitled-519

 

 

2014-03-18 �� 7:22:00