Серия домашни перални машини

Конструкцията и характеристиките са предмет на промяна без уведомление за целите на подобрение на качеството.

Според Регулация (ЕС) № 1061/2010

Samsung

 

 

 

 

WF70F5E*N4*

 

WF70F5E*N2*

Име на модел

 

 

WF70F5E*NH*

 

WF70F5E*NM*

 

 

WF70F5E*Z4*

 

WF70F5E*Z2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF70F5E*ZH**

 

WF70F5E*ZM*

Капацитет

 

кг

 

7

Енергийна ефективност

 

 

 

 

 

A + + + (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)

 

 

A++

Консумация на енергия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишна консумация на енергия (AE_C)1)

 

КвЧ/г

 

184

 

 

 

 

 

 

Консумация на енергия (E_t.60) Cotton 60 °C (Памук 60 °C) при пълно

КвЧ

 

0,98

зареждане

 

 

 

 

 

 

 

Консумация на енергия (E_t.60.1/2) Cotton 60 °C (Памук 60 °C) при

КвЧ

 

0,79

частично зареждане

 

 

 

 

 

 

 

Консумация на енергия (E_t.40.1/2) Cotton 40 °C (Памук 40 °C) при

КвЧ

 

0,60

частично зареждане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претеглена мощност, изключен режим (P_o)

 

W

 

0,48

 

 

 

 

 

 

Претеглена мощност, включен режим след програма (P_l)

W

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Годишна консумация на вода (AW_c)2)

 

Л/г

 

9400

Клас ефективност на центрофугата 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)

 

 

 

B

Макс. скорост на центрофугата

 

об./мин.

1400

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

Остатъчна влага

 

%

53

 

56

Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета

Cotton 60 °C и 40 °C (Памук 60 °C и 40 °C) + Intensive (Интензивно) 4)

Продължителност на стандартната програма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotton 60 °C (Памук 60 °C) при пълно зареждане

 

мин.

 

240

Cotton 60 °C (Памук 60 °C) при частично зареждане

 

мин.

 

212

 

 

 

 

 

 

 

Cotton 40 °C (Памук 40 °C) с частично зареждане

 

мин.

 

172

Претеглено време във включен режим

 

мин.

 

2

Излъчване на шум

 

 

 

 

 

Пране

 

dB (A) re 1 pW

62

 

62

 

 

 

 

 

 

 

Центрофуга

 

dB (A) re 1 pW

79

 

76

Размери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Височина

мм

 

850

Размери на уреда

 

Ширина

мм

 

600

 

 

Дълбочина 5)

мм

 

550

Нето тегло

 

кг

 

64

 

 

 

 

 

 

Бруто тегло

 

кг

 

66

 

 

 

 

 

 

Тегло на опаковката

 

кг

 

2

 

 

 

 

 

 

Налягане на водата

 

kPa

 

50-800

Електрическо свързване

 

 

 

 

 

Напрежение

 

V

 

220-240

 

 

 

 

 

 

Консумация на ел. енергия

 

W

 

2000-2400

Честота

 

Hz

 

50

Име на компанията

 

 

Samsung Electronics Co., Ltd.

Български - 38

Untitled-538

 

 

2014-03-18 �� 7:22:06