Користење на контролната плоча

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Избирач на циклус

Избор на шема на превртување и брзина на вртење за циклусот.

За повеќе информации за секој циклус, погледнете во делот “Користење на избирачот на циклус“ на страница 24.

2.Дигитален графички екран

Го прикажува преостанатото време на циклусот на перење, сите информации при перење и кодовите за грешка.

3.Копче за температура

Притиснувајте го ова копче секвенцијално за избор помеѓу достапните опции за температура на вода:

Ладна вода , 20 °C, 30 °C, 40 °C , 60 °C и 95 °C

4.Копче за центрифуга

Притиснувајте го копчето секвенцијално за избор помеѓу достапните брзини на центрифуга.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Запрено плакнење,

, 400, 800, 1200, 1400 вртежи/мин.

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Запрено плакнење,

, 400, 800, 1000, 1200 вртежи/мин.

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Запрено плакнење,

, 400, 600, 800, 1000 вртежи/мин.

Запрено плакнење: Алиштата остануваат потопени во последната вода за плакнење. Пред

Нема индикатор да ги извадите алиштата треба да активирате циклус за цедење или центрифуга.

(Кога ќе се исклучат сите индикатори, тоа значи дека е активен циклусот Rinse Hold (запрено плакнење).)

Без центрифуга: Алиштата остануваат во барабанот без центрифугирање по последното цедење.

Македонски - 22

Untitled-922

 

 

2014-03-18 �� 7:28:21