Respectarea cerinţelor de instalare

Alimentarea electrică şi împământarea

AVERTIZARE: Nu utilizaţi niciodată un cablu prelungitor.

Utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat împreună cu maşina de spălat.

În cadrul pregătirii pentru instalare, asiguraţi-vă că sursa de alimentare cu energie electrică furnizează:

Siguranţă sau întrerupător de 220 - 240 V c.a./50 Hz

Un circuit separat destinat special pentru maşina de spălat

Maşina dumneavoastră de spălat trebuie prevăzută cu împământare. În cazul în care maşina de spălat funcţionează greşit sau se defectează complet, împământarea va reduce riscul de electrocutare, furnizând o cale cu rezistenţă minimă pentru curentul electric.

Maşina dumneavoastră de spălat este prevăzută cu un cablu de alimentare cu ştecher cu împământare cu trei pini, pentru utilizarea într-o priză instalată corect şi prevăzută cu împământare.

AVERTIZARE: Nu legaţi niciodată firul de împământare la conducte de plastic, ţevi de gaz sau conducte de apă caldă.

Conectarea incorectă a conductorului de împământare al echipamentului poate conduce la electrocutare. Apelaţi la un electrician calificat sau la un tehnician de service în cazul în care nu sunteţi sigur dacă maşina de spălat dispune de o împământare corespunzătoare.

ATENŢIE: Nu modificaţi ştecherul din dotarea maşinii de spălat. Dacă acesta nu se potriveşte cu priza, apelaţi la un electrician calificat pentru instalarea unei prize corespunzătoare.

Alimentarea cu apă

Maşina dumneavoastră de spălat se va umple corect când presiunea apei se află între 50 kPa şi 800 kPa. O presiune a apei mai mică de 50 kPa poate determina nefuncţionarea supapei de apă, nepermiţând închiderea completă a acesteia. Alternativ, este posibil ca butoanele de control ale maşinii de spălat să nu gestioneze presiunea şi să provoace oprirea acesteia. (Sistemul de control are integrată o limită pentru timpul de umplere, concepută pentru a preveni revărsarea sau inundarea în cazul desprinderii unui furtun din interior.)

Robinetele de apă nu trebuie să se afle la o distanţă mai mare de 120 cm de partea din spate a maşinii de spălat, pentru ca furtunurile de alimentare cu apă furnizate să ajungă până la maşina de spălat.

Majoritatea magazinelor de piese pentru instalaţii vând furtunuri de alimentare cu apă de diverse lungimi, până la 305 cm.

Puteţi reduce riscul de scurgeri şi inundaţii:

Asigurându-vă că robinetele de apă sunt uşor accesibile.

Închizând robinetele de apă când maşina de spălat nu este utilizată.

Verificând periodic dacă nu există scurgeri la racordurile furtunului de alimentare cu apă.

AVERTIZARE: Înainte de a utiliza pentru prima dată maşina de spălat, verificaţi toate racordurile de la supapa pentru apă şi robinete pentru a detecta eventuale scurgeri.

Română - 12

Untitled-10 12

 

 

2014-03-18 �� 7:30:04