Curăţarea sertarului pentru detergent şi a locaşului acestuia

1.Apăsaţi pe mânerul de eliberare (A) din interiorul sertarului pentru detergent şi

trageţi sertarul afară.

A

2. Îndepărtaţi mânerul de eliberare (A) şi ghidajul pentru detergent lichid din sertarul de detergent.

3.Spălaţi toate componentele sub jet de apă.

4.Curăţaţi locaşul sertarului de detergent cu o periuţă de dinţi veche.

5.Remontaţi mânerul de eliberare (A) şi ghidajul pentru detergent lichid împingându-le ferm în sertarul de detergent.

6. Împingeţi sertarul de detergent înapoi în poziţie.

7.Pentru a elimina orice urme de detergent rămase, efectuaţi un ciclu Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) fără rufe în cuvă.

Curăţarea filtrului sită

Filtrul sită trebuie curăţat cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori este afişat codul de eroare„4E”.

1.Deconectaţi maşina de spălat de la sursa de alimentare cu energie electrică.

2.Opriţi alimentarea cu apă a maşinii de spălat.

3.

Deconectaţi garnitura în forma literei L pentru furtunul de alimentare cu apă de

A

 

la orificiul pentru alimentare cu apă situat în partea din spate a maşinii de spălat

 

 

 

rotind piesa (A). Pentru a preveni ţâşnirea apei din cauza presiunii din furtunul de

 

 

alimentare cu apă, acoperiţi racordul furtunului cu o cârpă.

 

4.

Scoateţi uşor filtrele sită din orificiile de alimentare cu apă utilizând un cleşte şi

 

 

clătiţi-le bine sub un jet de apă până când sunt curate.

 

5.

Introduceţi la loc filtrele sită.

 

6.

Reconectaţi garnitura în formă de L la orificiul pentru alimentare cu apă.

 

7.

Asiguraţi-vă că racordurile sunt etanşe şi deschideţi robinetul de apă.

 

Română - 32

Untitled-10 32

 

 

2014-03-18 �� 7:30:10