Rešavanje problema i informativni kodovi

Pogledajte ove savete ako mašina za pranje veša...

PROBLEM

REŠENJE

 

 

 

 

Proverite da li je mašina za pranje veša uključena u struju.

Neće da se pokrene

Proverite da li su vrata dobro zatvorena.

Proverite da li su slavine za dovod vode odvrnute.

 

 

Proverite da li ste pritisnuli dugme Start/Pauza.

 

Uključite dotok vode.

Nema vode ili nema dovoljno

Proverite da crevo za dovod vode nije zamrznuto.

vode

Ispravite creva za dovod vode.

 

Očistite mrežaste filtere creva za dovod vode.

Nakon završetka ciklusa

Proverite da li mašina radi sa dovoljno jakim pritiskom vode.

pranja u fioci za deterdžent se

Deterdžent obavezno sipajte na sredinu fioke za deterdžent.

zadržava deterdžent

 

 

 

Proverite da li se mašina za pranje veša nalazi na ravnoj površini. Ako površina nije

 

 

ravna, podesite nožice na mašini tako da je postavite u ravan položaj.

Vibrira ili je suviše bučna

Proverite da li su zavrtnji korišćeni u transportu uklonjeni.

 

Proverite da se mašina ne dodiruje sa nekim drugim predmetom.

 

Proverite da li je teret veša uravnotežen.

Mašina za pranje veša

Ispravite odvodno crevo. Ispravite uvrnuta creva.

ne ispušta vodu i/ili ne

Proverite da li je zapušen filter za otpatke.

centrifugira

 

 

Vrata su se zaključala ili neće

Vrata neće moći da se otvore dok ne prođe 3 minuta po prestanku rada mašine ili

da se otvore.

 

isključivanja napajanja.

 

 

 

Srpski - 34

Untitled-334

 

 

2014-03-18 �� 6:21:26