Čiščenje pralnega stroja

Čiščenje pralnega stroja izboljša njegovo delovanje, zmanjša število nepotrebnih popravil in podaljša njegovo življenjsko dobo.

Zasilno odvajanje vode iz pralnega stroja

Če pride do prekinitve napajanja, pred odstranitvijo perila odvedite vso preostalo vodo.

1.Pralni stroj izključite iz električne vtičnice.

2.Odprite pokrov filtra (A) tako, da njegov ročaj pritisnete navzdol in ga povlečete.

3.Pripravite posodo.

Preostale vode bo morda več, kot ste pričakovali. Uporabite veliko posodo.

4. Izvlecite cev za zasilni odvod vode (C) in konec cevi za zasilni odvod vode

(C) namestite v posodo.

5.Držite pokrovček cevi za zasilni odvod vode (B) na koncu cevi za zasilni odvod vode (C) in ga počasi izvlecite.

6.

Pustite, da voda steče v posodo.

C

7.

Ponovno namestite pokrovček za zasilni odvod vode in cev za zasilni odvod

 

 

vode.

 

8.

Zaprite pokrovček za filter.

 

A

B

Slovenščina - 30

Untitled-730

 

 

2014-03-18 �� 4:07:04