Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja naudoti 65 cm ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarna turi būti nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnos sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti pakankamai didelis, kad jame pagal skersmenį tilptų išorinė išleidimo žarna. Išleidimo žarna pritvirtinama gamykloje.

Grindys

Kad skalbyklė gerai veiktų, ji turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir (arba) nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai padidina vibracijas ir jūsų skalbyklės polinkį šiek tiek judėti gręžimo ciklo metu.

ĮSPĖJIMAS. Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

Aplinkos temperatūra

Nemontuokite skalbyklės vietose, kur aplinkos temperatūra gali nukristi žemiau vandens užšalimo temperatūros, nes skalbyklės vandens vožtuve, siurblyje ir žarnose visada lieka šiek tiek vandens. Užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus komponentus.

Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbyklė turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų daiktų:

Iš šonų

25 mm

Iš viršaus

25 mm

Iš galo*

50 mm

Iš priekio

500 mm

 

 

Jei ir skalbyklė, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekyje turi būti mažiausiai 500 mm nekliudomas oro tarpas. Vien skalbyklei skirto oro tarpo nereikia.

NAUDOTI PARUOŠIMAS 02  

Lietuvių kalba - 13

Untitled-8 13

 

 

2014-03-18 �� 4:08:48