Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott ruhadarabokat.

Színek és színtartóság szerint válogassa szét a mosnivalót, és ennek megfelelően válassza ki a programot, a vízhőmérsékletet és a kiegészítő funkciókat.

Ez elszíneződéshez és az anyag megrongálódásához vezethet.

Vigyázzon, hogy amikor becsukja a mosógép ajtaját, ne szoruljon be a gyermeke ujja.

Ennek elmulasztása sérülést okozhat.

VIGYÁZAT: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK a tisztítással kapcsolatban

Ne tisztítsa a készüléket úgy, hogy közvetlenül vizet permetez rá.

Ne használjon erős savat tartalmazó tisztítószert.

Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.

Ez elszíneződést, deformálódást, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.

Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból.

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

A WEEE-jelzéssel kapcsolatos utasítások

A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

Magyar - 10

Untitled-410

 

 

2014-03-18 �� 6:23:13