3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į minkštiklio skyrių , jei būtina.

Nepilkite virš linijos MAX .

Prieš pilant į skyrių, koncentruotą arba tirštą audinių minkštiklį ir minkštinimo priemonę reikia atskiesti trupučiu vandens (taip neužkemšamas nutekamasis vamzdis).

PERSPĖJIMAS. Nepilkite miltelių arba skystos skalbimo priemonės į minkštiklio skyrių .

4.Jei naudojate funkciją„Prewash“ (Pirminis skalbimas), įpilkite rekomenduojamą

skalbimo priemonės kiekį į pirminio skalbimo priemonių skyrių .

5.Norėdami uždaryti, stumtelėkite skalbimo priemonių stalčių.

Įpylę audinio minkštiklio į minkštiklio skyrių, būkite atsargūs, kad uždarant skalbimo priemonių stalčių audinio minkštiklis neišsilietų per viršų.

Kaip naudoti skystą skalbiklį (rinktiniuose modeliuose)

Jei pageidaujate naudoti skystą skalbiklį, įstatykite skysto skalbiklio kreiptuvą į

pagrindinį skalbimo priemonių skyrių

skalbimo priemonių stalčiuje ir įpilkite į jį

skysto skalbiklio. Nepilkite virš skysto skalbiklio kreiptuvo linijos„MAX“.

• Įdėkite skysto skalbiklio kreiptuvą tik išėmę iš skalbyklės skalbimo priemonių stalčių, paspausdami fiksatoriaus svirtelę (A).

• Baigus skalbti, skalbimo priemonių stalčiuje gali likti truputis skysto skalbiklio.

PERSPĖJIMAS.

Nenaudokite funkcijos„Prewash“ (Pirminis skalbimas), kai naudojate

skystą skalbiklį.

A

Jei naudojate miltelius, išimkite skysto skalbiklio kreiptuvą.

Lietuvių kalba - 20

Untitled-8 20

 

 

2014-03-18 �� 4:08:51